ΦΕΚ 114/Α/10.05.2014 – Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

Νομοθετικό Κείμενο: Νόμος 4262
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 114/Α/10.05.2014

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις
(Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 54)

id: 342

Κατεβάστε εδώ το αρχείο