ΦΕΚ 117/Α/14.05.2014 – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 – Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονομία

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Νόμος Αριθμ. 4263 117/Α/14.05.2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4263
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015−2018