ΦΕΚ 1186/Β/09.05.2014 – Καθορισμός ορίων συνταγογράφησης γενόσημων φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση οικ.15942 1186/Β/09.05.2014 Καθορισμός ορίων συνταγογράφησης γενόσημων φαρμάκων