ΦΕΚ 119/A/26.07.1993 – Nόμος 1729/1987 Kαταπολέμηση της Διάδοσης των Ναρκωτικών – Προστασία των Νέων

Νομοθετικό Κείμενο:  Nόμος – 2161/93

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 119/A/26.07.1993

Tροποποίηση & συμπλήρωση των διατάξεων του Nόμου 1729/1987 “Kαταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις (βλέπε και ΦEK 144/A/93)”.

id: 67

Κατεβάστε εδώ το αρχείο