ΦΕΚ 11/Β/14.01.2002 – Τήρηση Ειδικού Βιβλίου Διάθεσης Φαρμάκων από τα Φαρμακεία

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση 1116504/34/0015/02

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 11/Β/14.01.2002

Τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία

id: 153

Κατεβάστε εδώ το αρχείο