ΦΕΚ 1206/Β/17.09.2001 – Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης στα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση με Αριθμό Υ5α/οικ 1197/01

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1206/Β/17.09.2001

Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης στα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας

id: 150

Κατεβάστε εδώ το αρχείο