ΦΕΚ 121/A/09.08.1969 – Διασφάλιση Όρων Ανταγωνισμού για τα Ελληνικά Προιόντα

Νομοθετικό Κείμενο:  Nομοθέτικο Διάταγμα 226/69

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 121/A/09.08.1969

Περί διασφαλίσεως ίσων όρων ανταγωνισμού δια τα ελληνικά προϊόντα

id: 4

Κατεβάστε εδώ το αρχείο