ΦΕΚ 1223/B/01.12.1998 – Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου συνταγογραφουμένων ιδ/των για το Δημόσιο

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
YA 9486/1998 1223/B/01.12.1998  Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου συνταγογραφουμένων ιδ/των για το Δημόσιο κλπ.