ΦΕΚ 1227/B/16.06.1999 – Χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία κρατικών νοσοκομείων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ 7/οικ809/1999 1227/B/16.06.1999  Χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία κρατικών νοσοκομείων