ΦΕΚ 1231/Β/14.06.2011 – Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση αριθμ. ΔΥΓ3δ/οικ.66084

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1231/Β/14.06.2011

Στο ΦΕΚ 1231/Β/14.06.2011 δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση “Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων” η οποία τροποποιεί και αντικαθιστά τις έως τώρα ισχύουσες ρυθμίσεις για τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων

id: 245

Κατεβάστε εδώ το αρχείο