ΦΕΚ 1233/Β/11.04.2012 – Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχών

Νομοθετικό Κείμενο:  Απόφαση Αριθ. Φ.90380/5383/738

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1233/Β/11.04.2012

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)»

id: 264

Κατεβάστε εδώ το αρχείο