ΦΕΚ 125/A/23.07.1992 – Εναποθήκευση εμπορία για λογαριασμό τρίτων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
N. 2072/1992 125/A/23.07.1992  Άρθρο 27 προστίθεται στο άρθρο 9 του N. 1965/91. Εναποθήκευση εμπορία για λογαριασμό τρίτων