ΦΕΚ 1277/Β/20.05.2014 – Έγκριση του θετικού καταλόγου

Νομοθετικό Κείμενο: Υπουργική Απόφαση οικ.43066
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1277/Β/20.05.2014

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

id: 345

Κατεβάστε εδώ το αρχείο