ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010 – Ρυθμίσεις Διαγωνισμών Νοσοκομείων

Νομοθετικό Κείμενο:  N. 3867

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 128/Α/03.08.2010

Άρθρο 27 – Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών

id: 232

Κατεβάστε εδώ το αρχείο