ΦΕΚ 1283/B/06.08.2010 – Καλλυντικά Προιόντα

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63117 , Υπουργική Απόφαση Αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63118 , Υπουργική Απόφαση Αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63115

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1283/B/06.08.2010

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική οδηγία 2009/164/ΕΕ της Επιτροπής , Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική οδηγία 2010/3/ΕΕ της Επιτροπής , Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική οδηγία 2009/159/ΕΕ της Επιτροπής , για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ (αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 132979/2005) του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα

id: 232Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο