ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010 – Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
N. 3867/2010 128/Α/03.08.2010 

Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών