ΦΕΚ 1300/Β/18.03.2022 – Καθορισμός κριτηρίων διαπραγμάτευσης των τιμών των φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ3(α)15796 1300/Β/18.03.2022 Καθορισμός κριτηρίων διαπραγμάτευσης των τιμών των φαρμάκων