ΦΕΚ 135/Β/29.01.2009 – Καθορισμός των Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΕ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Απ. Δ.Σ ΕΟΦ αριθ.0-833/18η/2009 135/Β/29.01.2009 Καθορισμός των Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΕ σχετικά με τις “Αρχές και τους Κανόνες Καλής Παραγωγής για τα Φάρμακα και τα δοκιμαζόμενα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης”