ΦΕΚ137/Β/22.01.2015 – Κατάργηση δυνατότητας συνταγογράφησης φαρμάκων από νοσηλευτές-τριες

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 219 137/Β/22.01.2015 Κατάργηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3567/19−1−2015 (Β΄ 79) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υγείας με τίτλο «Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών −τριών»