ΦΕΚ 138/Α/05/06/2003 – Καταπολέμηση Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές

Νομοθετικό Κείμενο:  Προεδρικό Διάταγμα 166/03

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 138/Α/05/06/2003

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29/6/2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

id: 160

Κατεβάστε εδώ το αρχείο