ΦΕΚ 139/A/25.06.1998 – Προσθήκη και Αντικατάσταση Διατάξεων Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Xαρακτήρα

Νομοθετικό Κείμενο:  Nόμος – 2623/98

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 139/A/25.06.1998

Προσθήκη και αντικατάσταση διατάξεων Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Xαρακτήρα (άρθρο 11)

id: 111

Κατεβάστε εδώ το αρχείο