ΦΕΚ 139/Α/31.08.2019 – Μεταφορά αρμοδιοτήτων ΕΟΦ για συνέδρια – Τροποποίηση ημερομηνίας έναρξης

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4625  

139/Α/31.08.2019

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

 

Άρθρο 25. ΘΔιαρθρωτικές αλλαγές