ΦΕΚ 143/Α/07.08.2009 – Καθορισμός Τιμών-Προμήθειες Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο:  Νόμος – 3790/09

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 143/Α/07.08.2009

Άρθρο 18 Καθορισμός τιμών φαρμάκων Άρθρο 19 Διυπουργική Επιτροπή για προμήθειες φαρμάκων

id: 219

Κατεβάστε εδώ το αρχείο