ΦΕΚ 1435/Β/04.06.2014 – Ρυθμίσεις διάθεσης και χορήγησης των φαρμακευτικών προϊόντων

Νομοθετικό Κείμενο: Υπουργική Απόφαση οικ.45001
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1435/Β/04.06.2014

Ρυθμίσεις διάθεσης και χορήγησης των φαρμακευτικών προϊόντων της παρ. 2 άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

id: 347

Κατεβάστε εδώ το αρχείο