ΦΕΚ 1460/Β/24.07.2008 – Χρέοι Φαρμακευτικών Εταιρειών

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Φ4200/14734/632/08

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1460/Β/24.07.2008

Απόδοση οφειλόμενου ποσού από φαρμακευτικές εταιρείες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς σε εφαρμογή του άρθρου 13 του Νόμου 3408/2005 ΦΕΚ/Α/1292

id: 204

Κατεβάστε εδώ το αρχείο