ΦΕΚ 1465/Β/05.06.2014 – Καθορισμός προϋποθέσεων πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων αδυνάτων πολιτών

Νομοθετικό Κείμενο: Υπουργική Απόφαση Υ4α/ΓΠ/οικ.48985
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1465/Β/05.06.2014

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 139491/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1747/τ.Β΄), «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.»

id: 348

Κατεβάστε εδώ το αρχείο