ΦΕΚ 1474/B/06.06.2014 – Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης

Νομοθετικό Κείμενο: Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ.50142
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1474/B/06.06.2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.Υ4α/οικ.18051 27/3/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 946/Β/2012)

id: 349B

Κατεβάστε εδώ το αρχείο