ΦΕΚ 1488/Β/06.12.2000 – Τροποποίηση νομοθεσίας περί καλλυντικών


Νομοθετικό Κείμενο

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Θέμα

ΥΑ Υ6α/οικ.6447/2000

1488/Β/06.12.2000 

Τροποποίηση νομοθεσίας περί καλλυντικών (Υ.Α 3320/97).

Εναρμόνιση με οδηγία 2000/6 και 2000/11