ΦΕΚ 14/Α/02.02.2012 – Νέος Νόμος (Πληρωμή Οφειλών ΕΟΠΥΥ)

Νομοθετικό Κείμενο:  Νόμος 4038/2012

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 14/Α/02.02.2012

Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. Το άρθρο 34 του Νόμου αυτού αφορά την πληρωμή των οφειλών του ΕΟΠΥΥ και στο πεδίο εφαρμογής του εμπίπτουν και τα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Επίσης, το άρθρο 9 του Νόμου αφορά την τροποποίηση της διαδικασίας προμηθειών του Δημοσίου και το άρθρο 29 τις εκκρεμείς συμβάσεις προμηθειών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

id: 254Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο