ΦΕΚ 150/Α/27.06.2011 – Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις

Νομοθετικό Κείμενο:  Ν. υπ’ αριθ. 3984

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 150/Α/27.06.2011

Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. Στο Νόμο 3984 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» μεταξύ άλλων περιέχονται: το Άρθρο 68 «Θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων», το Άρθρο 69 «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων» και το Άρθρο 71 «Διάφορες Διατάξεις».

id: 246

Κατεβάστε εδώ το αρχείο