ΦΕΚ 1504/Β/04.05.2012 – Διαδικασία και Τρόπος Απόδοσης του Ποσού Επιστροφής

Νομοθετικό Κείμενο:  Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.42000/8809/1081/4-5-2012

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1504/Β/04.05.2012

Διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» και «πρόσθετης κλιμακούμενης επιστροφής» του άρθρου 22 του ν. 4052/2012 (Α’ 41)

id: 265A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο