ΦΕΚ 1504/Β/4.5.2012 – Rebate 2012

04/05/2012

Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.42000/8809/1081/4-5-2012
 
Διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» και «πρόσθετης κλιμακούμενης επιστροφής» του άρθρου 22 του ν. 4052/2012 (Α’ 41)

Αρχείο pdf (131KB)