ΦΕΚ 1539/Β/04.08.2008 – Εκπιπτόμενες Δαπάνες από Ακαθάριστα Έσοδα

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση 1080606/10335/Β0012

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1539/Β/04.08.2008

Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1005/2005 σχετικά με εκπιπτόμενες δαπάνες από ακαθάριστα έσοδα

id: 204Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο