ΦΕΚ 1567/Β/08.05.2012 – Παροχή Εκπτώσεων από τις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/Γ.Π.οικ45414

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1567/Β/08.05.2012

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ33013/29-3-2012 (ΦΕΚ 983/Β/30-3-12) υπουργικής απόφασης.
Aφορά την παροχή εκπτώσεων από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις προς τους φαρμακέμπορους, τα φαρμακεία και τους συνεταιρισμούς καθώς και τα φαρμακεία των ιδιωτικών κλινικών

id: 266

Κατεβάστε εδώ το αρχείο