ΦΕΚ 1572/Β/28.11.2001 – Καθορισμός ανώτατων τιμών πώλησης σε φάρμακα ανθρώπινης χρήσης

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ Α3/4122/2001 1572/Β/28.11.2001  Καθορισμός ανώτατων τιμών πώλησης σε φάρμακα ανθρώπινης χρήσης