ΦΕΚ 15/A/14.2.1997 – Καθιέρωση καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
N. 2458/1997 15/A/14.2.1997  Άρθρο 20 – Καθιέρωση καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων