ΦΕΚ 16/B/18.01.1990 – Εναρμόνιση με Οδηγία ΕΟΚ 89/105 περί Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση Α3/46/90

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 16/B/18.01.1990

Τροποποίηση A.Δ. 14/89.Εναρμόνιση με Οδηγία ΕΟΚ 89/105

id: 40

Κατεβάστε εδώ το αρχείο