ΦΕΚ 1643/Β/10.12.2001 – Απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Υ4α/Γ.Π οικ 40620/01

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1643/Β/10.12.2001

Απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων

id: 152B

Κατεβάστε εδώ το αρχείο