ΦΕΚ 167/Α/23.07.2013 – Φορολογία Εισοδήματος

Νομοθετικό Κείμενο:  Ν. 4172

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 167/Α/23.07.2013

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

id: 310

Κατεβάστε εδώ το αρχείο