ΦΕΚ 1674/Β/11.08.2015 – Συμψηφισμός ποσού μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων & Φαρμακευτικών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Β2.α/Γ.Π. 42418 & Αριθμ. Β2.α/Γ.Π. 47269 1674/Β/11.08.2015

Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 23.756.778,67 €, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών

&

Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 8.751.441,20 €, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και Φαρμακευτικών Εταιρειών