ΦΕΚ 168/Α/30.10.2019 – Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4635 168/Α/30.10.2019 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 53. Εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων συλλογικών ρυθμίσεων

Άρθρο 54. Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών

Άρθρο 55. Συρροή συλλογικών ρυθμίσεων

Άρθρο 56. Επέκταση συλλογικών ρυθμίσεων

Άρθρο 57. Επίλυση συλλογικών διαφορών με διαιτησία