ΦΕΚ 168/Α/30.10.2019 – Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4635 168/Α/30.10.2019 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 81. Σύμβαση μελέτης / κατασκευής

Άρθρο 82. Συμβάσεις παραχώρησης

Άρθρο 83. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα