ΦΕΚ 170/Β/23.09.2021 – Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άλλες διατάξεις

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4831/2021 170/Α/23/09/2021 Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις