ΦΕΚ 172/A/08.08.1973 – Διαιτητικά και Καλλυντικά Προιόντα

Νομοθετικό Κείμενο:  Nομοθέτικο Διάταγμα 96,97/73

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 172/A/08.08.1973

Περί εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών διαιτητικών & καλλυντικών προϊόντων.

id: 7

Κατεβάστε εδώ το αρχείο