ΦΕΚ 172/Α/02/07/2003 – Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Διατάξεις των Οδηγιών (ΕΟΚ) που Αφορούν το Επάγγελμα του Φαρμακοποιού.

Νομοθετικό Κείμενο:  Προεδρικό Διάταγμα 213/03

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 172/Α/02/07/2003

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ, 85/584/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ κα της Οδηγίας 2001/19/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του φαρμακοποιού.

id: 161

Κατεβάστε εδώ το αρχείο