ΦΕΚ 172/A/08.08.73 – Περί εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών διαιτητικών & καλλυντικών προϊόντων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν.Δ. 96/1973 172/A/08.08.73  Περί εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών διαιτητικών & καλλυντικών προϊόντων