ΦΕΚ 173/Α/28.08.2014 – Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο:  Προεδρικό Διάταγμα 106/2014
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 173/Α/28.8.2014

Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, παρουσιάζουν τα Άρθρα 21 και 29

id: 359A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο