ΦΕΚ 1753/B/28.06.2014 – Πρόσβαση Στο Σύστημα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Aπόφαση Γ.Π/οικ.56432
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 1753/Β/28.6.2014

Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών

id: 351

Κατεβάστε εδώ το αρχείο