ΦΕΚ 1767/B/16.06.2016 – Παράταση προγράμματος προμηθειών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. 3215/7-6-2016 1767/B/16.06.2016  

Νέα παράταση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) του έτους 2010 και των Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014