ΦΕΚ 178/Β/10.03.1989 – Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση αποφάσεων για την ταινία γνησιότητας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
YA A6/A/1826/ 28.2.1989 178/Β/10.03.1989  Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση αποφάσεων για την ταινία γνησιότητας φαρμακευτικών προϊόντων